piątek, 5 września 2014

Lourdes - Droga Krzyżowa

Z pielgrzymkowego archiwum...
Pielgrzymka SANKTUARIA EUROPY (2007)

Lourdes - Droga Krzyżowa

Stacje Drogi Krzyżowej na wzgórzu Espelugues w Lourdes zostały zbudowane w 1912 roku. To niezwykłe dzieło, którego inicjatorem był bp Laurence, kupując ten teren w 1869 roku od miasta, stopniowo kontynuowało pięciu jego następców, ordynariuszy w Tarbes.
 

Droga Krzyżowa, o długości ok. 1600 m, rozpoczyna się po lewej stronie bazyliki Niepokalanego Poczęcia i wznosi się serpentyną, chwilami stromą, coraz wyżej, aż na szczyt Golgoty, która znajduje się 140 m powyżej Groty Massabielskiej. Przy wejściu, na pilastrze stoi anioł, który trzyma w lewej ręce prosty krzyż z napisem: In cruce salus (w krzyżu zbawienie), a prawą ręką wskazuje pielgrzymom świętą drogę.
Cała Kalwaria, przedstawiająca historię męki i śmierci Pana Jezusa: od Pretorium Piłata do złożenia do Grobu, składająca się ze 115 postaci z patynowanego żelaza - ok. 2-metrowej wielkości każda - została wykonana przez słynną firmę Raffl z Paryża. Wszystkie stacje ustawione są na wolnym powietrzu, dzięki czemu wzgórze zachowało swe malownicze piękno. Na tym pełnym zieleni, naturalnym tle jeszcze bardziej uwypukla się wspaniałe dzieło paryskiego artysty: można podziwiać harmonię grup i jednocześnie fizjonomię, a zwłaszcza pełne ekspresji twarze poszczególnych osób. 

Najważniejszym jednak celem, nawet tak monumentalnej, Drogi Krzyżowej jest pobudzenie pobożności pielgrzymów kroczących śladami Męki Chrystusowej i ten cel ona całkowicie spełnia. Dlatego w czasie uroczystego poświęcenia wszystkich stacji, 14 września 1912 roku, przez legata papieskiego - kard. Lucona, kaznodzieja, bp Izart z Pamiers w swoim wspaniałym kazaniu wypowiedział o niej najpiękniejszą pochwałę: rozważanie Męki Pańskiej na tej świętej drodze "skłania do modlitwy, do żalu za grzechy i do nawrócenia". 

Godne uwagi jest niezwykle bliskie rozmieszczenie trzech stacji na Golgocie, tworzących jedną wspólną scenę: ukrzyżowania Zbawiciela, Jego śmierci i zdjęcia z krzyża. Postawiony pośrodku Golgoty, u stóp XII stacji, ołtarz jest żywym wykładem wiary katolickiej, przypominającym, że ofiara Mszy św. jest uobecnieniem i nieustanną kontynuacją Ofiary krzyżowej.
 

W 1979 r. dostawiono XV stację: zmartwychwstania. Droga Krzyżowa jest drogą zmartwychwstania, zgodnie ze słowami Chrystusa: "Kto chce zachować życie na tym świecie, straci je, a kto je straci z mego powodu, zachowa je na wieczność" (por. Mt 10, 39).  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...